Viss egendom ska tillfalla barnen vid första makens bortgång

Hej. Jag vill ha en mall som säger att några av min mans saker (ex hans MC, vissa aktier och hans bostad) ska vara hans enskilda egendom och tillfalla våra barn vid hans dödsfall. Kan ni hjälpa mig? Vi har varit tillsammans i snart 15 år och nyligen gift oss. Vi är överens om detta och behöver bara få det skriftligt. Tacksam för snabbt svar.

SVAR

Att ni gör egendomen enskild genom äktenskapsförord medför inte att egendomen ärvs av era barn. Har ni endast gemensamma barn kommer egendomen att ärvas av Dig oavsett om den är enskild egendom eller giftorättsgods. Syftet med att göra egendom enskild är att den inte ska ingå i en bodelning, d v s skulle ni skilja er kommer Du inte att ha någon som helst rätt till den egendom som Din make gjort till enskild.

För att göra viss egendom enskild kan ni använda er av följande mall för äktenskapsförord:
Mall för äktenskapsförord – viss egendom enskild

Önskar Din make att viss egendom ska ärvas av barnen omedelbart vid hans bortgång måste han upprätta ett testamente där detta anges. Han kan därvid använda sig av vår grundmall för testamente vilken han finner via följande länk:
Mall för grundläggande testamente

Tveka inte att kontakta oss igenom Du har ytterligare frågor eller funderingar. Vi står till Ditt förfogande.

Med vänlig hälsning

JuridiskaMallar.se

Varukorg