Testamente till förmån för sambo?

Jag står som ensam ägare till ett fritidshus som är värt ca 2,5 miljoner kronor. Jag vill att min sambo tar över fritidshuset ifall jag skulle gå bort. Jag har inte några egna barn men min sambo har två döttrar. Jag har 4 syskon som jag inte vill ingå i mitt testamente. Jag har även en bil som är värd ca 250 000 kronor som jag vill att min sambo tar över.

Svar

Då Du inte har några bröstarvingar kan Du fritt testamentera Din kvarlåtenskap till vem Du önskar.

Upprättar Du inte något testamente kommer Dina syskon att ärva Din kvarlåtenskap. Samma gäller för det fall att Du i testamentet endast anger att viss egendom ska ärvas av Din sambo. Övrig egendom kommer därvid att ärvas av Dina syskon. Önskar Du att Din sambo ska ärva all Din kvarlåtenskap måste detta uttryckligen framgå av testamentet.

För upprättandet av Ditt testamente kan Du använda Dig av vår grundmall för testamente vilken Du finner via följande länk:
https://www.juridiskamallar.se/produkt/mall-testamente

Varukorg