Möjligt att ändra ett äktenskapsförord?

Jag och min make skrev ett äktenskapsförord när vi gifte oss för flera år sedan. I äktenskapsförordet kom vi överens om att all vår egendom skulle vara enskild egendom. Nu skulle vi vilja ändra i vårt äktenskapsförord så att endast den egendom som vi hade när vi gifte oss ska vara enskild egendom och att den egendom som vi fått därefter ska vi dela på. Finns det någon särskild mall för ändring av äktenskapsförord? Jag har letat på er sajt men inte kunnat hitta något.

Svar

Det är inte möjligt att ändra i ett befintligt äktenskapsförord. Det äktenskapsförord som upprättats och registrerats hos Skatteverket och Äktenskapsregistret gäller och det är inte möjligt att t ex begära ändring eller liknande hos vare sig Skatteverket eller Äktenskapsregistret. Emellertid är det möjligt att upprätta och registrera ett helt nytt äktenskapsförord varvid det nya äktenskapsförordet ersätter det gamla äktenskapsförordet.

Ni kan således upprätta ett helt nytt äktenskapsförord och registrera detta varefter ert “gamla” äktenskapsförord upphör att gälla. En dokumentmall för att skapa ett äktenskapsförord med det innehåll som ni önskar finner Du via följande länk:
https://www.juridiskamallar.se/produkt/mall-aktenskapsforord-under-aktenskapet-enskild-egendom-giftorattsgods

Varukorg