Mall för testamente till mina barn

Hur gör jag om jag vill att mina barn får alla tillgångar från mig, jämnt fördelade och att ingen annan än barnen ska få mina tillgångar? Jag vill även att tillgångarna ska fortsätta att vara deras om de någon gång skulle skilja sig. Jag är ogift och är inte sambo och tänker inte heller bli det.

SVAR

Har Du inte något testamente fördelas Dina tillgångar enligt ärvdabalken varvid utgångspunkten är att Dina bröstarvingar, d v s Dina barn, ärver Dig med lika delar vardera. Du behöver således inte upprätta något testamente för att Dina barn ska ärva dig med lika delar.

Vill Du “skydda” barnen mot en skilsmässa bör Du upprätta ett testamente som anger att barnen ska få egendomen som enskild egendom. En dokumentmall för just detta ändamål finner Du via följande länk:

Mall för testamente där arvinge ärver egendomen som enskild egendom

Varukorg