Mall för övertagande av bostadsrätt

Jag och min partner skulle flytta in i en bostadsrätt och vi har skrivit ett övergångsavtal där vi äger 50 procent var av lägenheten. Nu har vi separerat och jag skulle vilja ta över hela lägenheten. Vi är överens om att skriva över lägenheten på mig. Vilken mall ska vi använda för att detta ska bli rätt?

SVAR

Ska ni göra en bodelning med anledning av att ert samboförhållande upphört kan ni använda Er av vår bodelningsmall vilken ni finner via följande länk:
https://www.juridiskamallar.se/produkt/mall-bodelningsavtal-sambor
Vad avser övergångsavtalet bör ni dock granska bestämmelserna (samt eventuellt även kontakta motparten) i avtalet avseende bostadsrätten så att det inte finns några hinder mot att Du och Din f d sambo “överför” lägenheten mellan er.

Varukorg