Bra mall för att skriva en fullmakt?

Jag är ensamstående och jag har inga släktingar i närheten. Jag skulle behöva någon typ av fullmakt som jag kan ge till en god vän som skulle kunna sköta alla mina angelägenheter vid ev sjukdom eller liknande och behöver en bra mall för att skriva en fullmakt. Vilken typ av fullmakt kan jag behöva? När kommer denna fullmakt att börja gälla?

SVAR

Du kan upprätta en fullmakt där Du klart och tydlig anger exakt vilka åtgärder Din vän har rätt att göra för Din räkning. Formellt gäller fullmakten från den dag Du upprättar densamma men rent praktiskt får den verkan först när Du överlämnar till Din vän som därefter kan visa upp den för t ex banken, Posten, hyresvärden m fl beroende på hur fullmakten är formulerad.

Förslagsvis upprättar Du fullmakten redan nu och därefter lägger den på ett “tryggt” ställe och när det blir aktuellt tar Du fram fullmakten. Ett annat alternativ är att Du berättar för Din vän var fullmakten finns och förklarar att om Du skulle bli allvarligt sjuk eller liknande så ska vännen hämta fullmakten för att kunna hantera Dina “affärer” under tiden som Du är sjuk.

Vill Du upprätta en vanlig fullmakt där Du fritt kan ange vilka åtgärder Din vän har rätt att vidta kan Du använda Dig av följande dokumentmall:
Grundläggande mall för fullmakt

Avser Du att upprätta en fullmakt som endast avser bankärenden kan Du använda Dig av följande mall:
Fullmakt för bankärenden

Varukorg