Mall för att testamentera bort halvsyskon

Kan man testamentera bort halvsyskons arvsrätt? Jag vill förhindra att mina halvsyskon kan göra anspråk på mitt arv om andra arvingar så som egna barn, helsyskon och föräldrar saknas. Vill skriva testamente till förmån för syskonbarn.

SVAR

Det går alldeles utmärkt att helt och hållet “testamentera bort” halvsyskon. De enda personer som har en ovillkorlig rätt till arv är bröstarvingar d v s barnen till den avlidne vilka alltid har rätt till sina respektive laglotter.

Ska Du skriva ett testamente till förmån för Dina syskonbarn kan Du använda Dig av vår grundmall som Du finner via följande länk:
Grundmall för testamente

Varukorg