Likställa icke-biologiska barn med biologiska barn i testamente?

Jag har ett barn som jag inte är biologisk förälder till. Jag vill likställa henne med mina biologiska barn i mitt testamente. Är detta möjligt?

Svar

Hej och tack för Din förfrågan.

Önskar Du att rent juridiskt likställa barnet med Dina biologiska barn måste Du adoptera barnet. Efter en adoption har barnet samma juridiska ställning som Dina biologiska barn.

Är avsikten endast att likställa barnet vad avser fördelningen av Din kvarlåtenskap den dag Du avlider är detta möjligt att göra genom ett testamente. Ha dock i åtanke att Dina biologiska barn alltid har rätt till sin laglott vilket motsvarar hälften av Din kvarlåtenskap.
Har Du två barn och en kvarlåtenskap om 100 000 kronor har Dina barn alltid rätt till sin laglott om sammanlagt 50 000 kronor, d v s 25 000 kronor vardera. Du kan således helt fritt testamentera bort upp till 50 000 kronor till vem Du önskar.

Om vi utgår från exemplet ovan med två barn samt det barn som Du vill testamentera bort en del av Din egendom till är det således fullt möjligt att testamentera en tredjedel av Din kvarlåtenskap vardera till Dina två barn samt det “extra” barnet.

Vid upprättandet av ett sådant testamente kan Du använda Dig av vår grundmall för testamente vilken Du finner via följande länk:
Grundmall för upprättande av testamente

Med vänlig hälsning

JuridiskaMallar.se

Varukorg