Köp av företag – mall för företagsköp?

Jag ska köpa ett företag och behöver en dokumentmall för att kunna skriva ett avtal som visar vad vi kommit överens om. Har ni någon dokumentmall som jag kan använda?

SVAR

Det framgår inte klart av Din fråga vilken typ av förvärv som det är fråga om varför svaret blir något översiktligt.

Är säljaren ett aktiebolag finns det enkelt förklarat två huvudvarianter av överlåtelse – aktieöverlåtelse och inkråmsöverlåtelse. Ett förvärv genom en aktieöverlåtelse innebär att Du som köpare förvärvar aktierna till aktiebolaget varvid samtliga rättigheter och skyldigheter i bolaget “följer med” i överlåtelsen. En mall för enklare former av aktieöverlåtelse finner Du via följande länk: Mall – Aktieöverlåtelseavtal

Det andra alternativet – inkråmsöverlåtelse – innebär att man endast köper verksamheten (eller del av verksamheten) i form av tillgångar som t ex inventarier, lager, kundregister, varumärke, personal, hyresavtal m m. En dokumentmall för inkråmsöverlåtelse finner du via följande länk: Mall – Inkråmsöverlåtelse

Till mallen för inkråmsöverlåtelse följer även en utförlig informationsskrift som steg för steg förklarar hur Du fyller i mallen och vad Du ska tänka på i samband med upprättandet av avtalet.

Är det fråga om förvärv från en enskild firma är det sannolikt fråga om en inkråmsöverlåtelse som ni avser att genomföra och då kan Du använda Dig av mallen för inkråmsöverlåtelse ovan.

Du finner ytterligare information om de olika formerna för överlåtelse av ett företag/verksamhet under respektive mall.

Varukorg