Fullmakt för att hjälpa person med sjukjournaler, bankärenden, postärenden, telefonabonnemang m m?

Jag har en förälder som har varit sjuk under lång tid (mer än tio år). Hon är ensamstående och har hittills klarat det mesta själv. Nu känner hon att vardagen inte fungerar längre för henne och vill att vi skriver på detta innan det är försent för henne själv att skriva under något. Hon kan behöva hjälp med sjukjournaler, bankärenden, telefonabonnemang, ja, allt som en privatperson har runt sig så vill hon att jag har fullmakt över det. Har ni någon dokumentmall för detta.

SVAR

Om Du skall företräda en annan person är det en fullmakt som Du behöver. Även en muntlig fullmakt är formellt sett bindande men för att få olika företag och myndigheter att acceptera fullmakten bör den vara i skrift och dessutom bevittnad. En mall för en sådan fullmakt finner Du via följande länk: Mall – Fullmakt med bevittning

I ert fall är frågan om inte förordnande av en god man är ett alternativ som ni bör fundera över. I vart fall på längre sikt. En god man har till uppgift att handha alla löpande ärenden för personer som t ex på grund av sjukdom inte klarar av sköta sina dagliga ärenden. Du kan läsa mer om reglerna rörande God Man och hur det fungerar via följande länk: Information om god man och förvaltare

Varukorg