Bodelningsavtal bostadsrätt

Jag undrar om det är samma avtal om man separerar som sambos som när man är gift och den ena ska lösa ut den andra från en bostadsrätt? Är detta avtal giltigt när man väl kommer till banken? Tacksam för svar!

SVAR

Det är olika regler som gäller för bodelning mellan sambor och bodelning mellan makar varför även bodelningsavtalen är olika utformade. Dock finns det stora likheter dem emellan då det i många avseenden är samma principer som gäller för fördelningen av egendomen.

Bankerna brukar regelmässigt kräva ett bodelningsavtal för att t ex kunna “föra över” lån på endast en av samborna efter en separation. Under förutsättning att bodelningsavtalet är korrekt utformat är det “giltigt” så snart det undertecknats av båda samborna.

En dokumentmall för bodelningsavtal mellan sambor finner Du via följande länk:
https://www.juridiskamallar.se/produkt/mall-bodelningsavtal-sambor

Till mallen följer även en handledning som förklarar hur Du ska fylla i mallen och vad Du ska tänka på i samband med bodelningen.

Varukorg