Mall för testamente där barnen ärver och inte deras partner?

Vi behöver en mall som visar att våra barn ärver oss när vi båda dör. Att det blir dom som ärver och inte dom som de är gifta med.

SVAR

Med utgångspunkt i Dina uppgifter följer här en kort redogörelse samt hänvisningar till de dokumentmallar som ni kan använda er av.

Vad avser arvet till era barn följer det redan av lag att det är barnen som ärver och inte deras respektive partner. Ni behöver således inte upprätta något testamente för att era barn ska ärva er. Deras respektive partner ärver inte er om ni inte genom testamente föreskrivit att de ska ärva er.

Vad Du syftar på är sannolikt att ni inte vill att barnen, t ex i samband med en skilsmässa, ska bli tvungna att lämna ifrån sig den ärvda egendomen till sin partner (eller snarare ex-partner).

För att undvika att barnen ärver och därefter tvingas “lämna ifrån” sig den ärvda egendomen i en bodelning i samband med en skilsmässa bör ni skriva ett testamente enligt vilket barnen ärver egendomen efter er såsom enskild egendom. Enskild egendom ingår inte i en bodelning och barnen risker således inte att behöva “lämna ifrån” sig densamma till sin f d make/maka vid en eventuell skilsmässa.

Enklast uppnår ni detta genom att Du och Din maka upprättar ett inbördes testamente där ni ärver varandra och när ni båda avlidit tillfaller er egendom era barn såsom enskild egendom. En mall för ett sådant testamente finner ni via följande länk: Mall för inbördes testamente mellan makar

Varukorg