Uppsägning av provanställning

Allmänt om provanställning Enligt lagen om anställningsskydd (ofta benämnd endast LAS) har en arbetsgivare möjlighet att anställa en person på prov under högst sex månader. Avbryter inte någon av parterna anställningen innan dess att prövotiden löper ut övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning, d v s det som med vanligt språkbruk oftast benämns “fast anställning”. Avbrytande och avslutande av provanställning En provanställning ger inte arbetstagaren samma skydd som en tillsvidareanställning. T ex behöver arbetsgivaren inte har några särskilda skäl för att säga upp arbetstagaren från provanställningen. När det är fråga om en provanställning brukar man emellertid inte använda sig av begreppet uppsägning. Istället använder man sig av begreppen avbryta provanställningen eller avsluta provanställningen. Ett avbrytande av provanställningen innebär att provanställningen upphör innan prövotiden löper ut. T ex upptäcker arbetsgivaren redan efter tre månader att arbetstagaren inte klarar [...]