10 frågor och svar om äktenskapsförord

Många av de frågor som vi erhåller via vår kundsupport rör äktenskapsförord. I syfte att underlätta för Dig som funderar på att skriva ett äktenskapsförord följer här nedan en sammanställning över några av de vanligaste frågorna och korta svar på dessa. 1. Vad är ett äktenskapsförord? Ett äktenskapsförord är enkelt förklarat ett avtal mellan makar eller blivande makar om vilken egendom som ska vara enskild egendom respektive giftorättsgods. 2. Vad är enskild egendom och giftorättsgods? Egendom som utgör giftorättsgods ingår i bodelningen vid t ex en skilsmässa. Detta är inte fallet med enskild egendom vilken hålls utanför bodelningen. Du kan läsa mer om enskild egendom och giftorättsgods via följande länk: Artikel om enskild egendom och giftorättsgods 3. Kan ett äktenskapsförord vara muntligt? Nej, ett muntligt äktenskapsförord är inte gällande. 4. Måste en advokat upprätta äktenskapsförordet eller kan [...]