Mall för anställningsavtal. Mallen är avsedd för den som avser att skriva ett enkelt och grundläggande anställningsavtal. Dokumentmallen ger möjlighet att välja mellan olika former av anställningar såsom t ex tillsvidareanställning, anställning för viss tid, provanställning m fl. Mallen lämnar inte utrymme för särskilda överenskommelser och är därför mest lämpad att användas vid mer traditionella och standardiserade arbetsuppgifter eller när kollektivavtal föreligger. Kontakta oss gärna om Du är osäker på vilken mall Du ska välja. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om denna mall samt de rättsliga reglerna avseende anställningsavtal.