Mall för upprättande av ett enklare aktieöverlåtelseavtal. Med hjälp av denna dokumentmall kan Du snabbt och enkelt skapa ett avtal om överlåtelse av aktier där Du har möjlighet att ange priset för aktierna, när aktierna tillträds av köparen, hur och när betalning ska ske, överlämnande av eventuella aktiebrev samt säljarens garantier. Mallen kan användas för överlåtelse av aktier mellan såväl företag som privatpersoner. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring aktieöverlåtelser.