StrømBilligste mobilabonnementBillig elektrikerForbrukslån kalkulatorBillig rørlegger

Dokumentmallar - Övriga Avtalsmallar

  • Dokumentmall för skapande av avtal för olika “evenemang” där arrangören hyr ut tillfälliga “platser” på vilka den som hyr kan marknadsföra och sälja olika varor eller tjänster. Som exempel på sådana evenemang kan nämnas olika mässor, utställningar, idrotts- och andra galor där olika leverantörer presenterar sig, loppmarknader och andra marknadsplatser. Till mallen följer en “lathund” som förklarar och ger tips och exempel om hur dokumentmallen bör fyllas i. Du kan läsa mer om dokumentmallen längre ner på denna sida.
  • Dokumentmall som reglerar förhållandet mellan en agent och en artist, musiker, konstnär, musikgrupp eller liknande. Avtalsmallen klargör förhållandet mellan agenten och artisten med avseende på vilket uppdrag agenten har, om uppdraget är exklusivt, vem som ingår avtal med artisten när denne uppträder, agentens rätt till provision, agentens rätt till ersättning för kostnader, hantering av betalningar m m. Till mallen följer även en handledning som i detalj redogör för de olika bestämmelserna och vad Du bör tänka på i samband med upprättandet av avtalet. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och de regler som gäller när en agent representerar artister, musiker, konstnärer m fl.
  • Dokumentmall för agentavtal avseende försäljningsagentur, d v s när en agent säljer varor för en huvudmans räkning. Med hjälp av mallen kan Du skapa ett professionellt och heltäckande agentavtal som bl a reglerar var, när och hur agenten har rätt att verka som agent, vilka produkter som omfattas av agenturen, om agenten har ensamrätt eller ej, agentens rätt till provision och annan ersättning, möjligheten att anlita underagenter, sekretess, eventuell minimi-försäljning, marknadsföringsåtgärder m m. Du kan läsa mer om dokumentmallen, agentavtal och reglerna avseende handelsagenter längre ner på denna sida.
  • Dokumentmall som reglerar förhållandet mellan en arrangör och en artist, musiker, konstnär, band som ska framföra en konsert, show, uppvisning, utställning eller liknande. Med hjälp av dokumentmallen skapar man snabbt och enkelt ett komplett artistavtal där bl a följande områden regleras: när, var och hur uppträdandet ska ske, artistens arvode, tidpunkt för betalning, traktamente och reseersättning, kost & logi, vem som ska tillhandahålla utrustning, ansvar för skatter och avgifter, force majeure m m. Det är även möjligt att skriva in helt egna bestämmelser. Till mallen följer även en handledning som i detalj redogör för de olika bestämmelserna och vad Du bör tänka på i samband med upprättandet av avtalet.
Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok