StrømselskaperKalkulator forbrukslånBillig mobilTest av boligalarm

Dokumentmallar - Krediter & Säkerheter

  • Mall för att upprätta ett heltäckande skuldebrev där man minimerar risken för framtida diskussioner och tvister. Dokumentmallen kan användas av både privatpersoner och företag. Dokumentmallen ger möjlighet att vid upprättandet av skuldebrevet ange om det ska vara ett löpande eller enkelt skuldebrev. Vidare anger man enkelt och i löpande följd vilket belopp som krediten avser, vilken ränta som ska utgå, när och hur amortering jämte ränta ska betalas, vad som sker om kredittagaren är sen med betalningen m m. Det finns även möjlighet att skriva in helt egna bestämmelser eller instruktioner. Längre ner på denna sida finner Du ytterligare information om mallen samt reglerna kring skuldebrev.
  • Mall för att skapa ett komplett enkelt skuldebrev. Dokumentmallen innehåller möjlighet att ange skuldbelopp, ränta, tidpunkt för amortering och räntebetalning, hur återbetalning ska ske, vad som sker vid dröjsmål m m. Mallen innehåller även möjlighet att helt fritt skriva in egna ytterligare villkor eller bestämmelser. Mallen kan användas av såväl företag som privatpersoner. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om dokumentmallen och reglerna kring enkla skuldebrev.
  • Mall för borgensåtagande där en person eller ett företag tecknar borgen, såsom för egen skuld (proprieborgen), för en annan persons eller företags skuld till en särskilt angiven fordringsägare. Dokumentmallen kan användas i de mest skiftande situationer där man behöver ett borgensåtagande. För att säkerställa att borgensmannen verkligen förstår vad åtagandet innebär inleds borgensåtagandet med en kort förklaring om vad borgensåtagandet innebär. Därefter är det möjligt att välja om borgensåtagandet ska vara begränsat till visst belopp, begränsat till viss tid etc. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring borgensåtagande.
  • Mall för borgensåtagande avseende hyra av bostad. Med hjälp av denna dokumentmall skapar du snabbt och enkelt ett borgensåtagande rörande hyra av bostad som uppfyller de särskilda regler som gäller enligt jordabalken med avseende på borgensmannens möjligheter att säga upp borgensåtagandet. Till dokumentmallen följer dessutom en handledning som punkt-för-punkt förklarar hur Du fyller i mallen. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och de regler som gäller vid borgen avseende hyra av bostad.
  • Dokumentmall för att skapa ett enkelt skuldebrev med två låntagare där låntagarna är solidariskt ansvariga gentemot långivaren för sina åtaganden enligt skuldebrevet. Mallen innehåller möjlighet att ange skuldbelopp, ränta, tidpunkt för amortering och räntebetalning, hur återbetalning ska ske, vad som sker vid dröjsmål m m. Mallen innehåller även möjlighet att helt fritt skriva in egna ytterligare villkor eller bestämmelser. Mallen kan användas av såväl företag som privatpersoner. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om dokumentmallen och reglerna kring enkla skuldebrev.
  • Dokumentmall för att skapa ett enkelt skuldebrev med tre låntagare där låntagarna är solidariskt ansvariga gentemot långivaren för sina åtaganden enligt skuldebrevet. Mallen innehåller möjlighet att ange skuldbelopp, ränta, tidpunkt för amortering och räntebetalning, hur återbetalning ska ske, vad som sker vid dröjsmål m m. Mallen innehåller även möjlighet att helt fritt skriva in egna ytterligare villkor eller bestämmelser. Mallen kan användas av såväl företag som privatpersoner. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om dokumentmallen och reglerna kring enkla skuldebrev.
  • Dokumentmall för att skapa ett enkelt skuldebrev med fyra låntagare där låntagarna är solidariskt ansvariga gentemot långivaren för sina åtaganden enligt skuldebrevet. Mallen innehåller möjlighet att ange skuldbelopp, ränta, tidpunkt för amortering och räntebetalning, hur återbetalning ska ske, vad som sker vid dröjsmål m m. Mallen innehåller även möjlighet att helt fritt skriva in egna ytterligare villkor eller bestämmelser. Mallen kan användas av såväl företag som privatpersoner.
  • Mall för att skapa ett komplett enkelt skuldebrev med bevittning av två personer. Dokumentmallen innehåller möjlighet att ange skuldbelopp, ränta, tidpunkt för amortering och räntebetalning, hur återbetalning ska ske, vad som sker vid dröjsmål m m. Mallen innehåller även möjlighet att helt fritt skriva in egna ytterligare villkor eller bestämmelser. Mallen är en kopia av Mall - Enkelt Skuldebrev (134) men innehåller plats för bevittning. Bevittning är inte något krav för att ett skuldebrev ska vara giltigt. Ofta är bevittning dock att föredra ur bevissynpunkt. Mallen kan användas av såväl företag som privatpersoner. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om dokumentmallen och reglerna kring enkla skuldebrev.
Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok