Billigste strømBeste boliglånMobilselskaper i Norge 2020Billigste mobilabonnement 2020Billigste mobilbutikk

Dokumentmallar - Köprätt & Överlåtelser

  • Mall för upprättande av ett enklare aktieöverlåtelseavtal. Med hjälp av denna dokumentmall kan Du snabbt och enkelt skapa ett avtal om överlåtelse av aktier där Du har möjlighet att ange priset för aktierna, när aktierna tillträds av köparen, hur och när betalning ska ske, överlämnande av eventuella aktiebrev samt säljarens garantier. Mallen kan användas för överlåtelse av aktier mellan såväl företag som privatpersoner. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring aktieöverlåtelser.
  • Mall för överlåtelse av rörelse i form av en inkråmsöverlåtelse, d v s när man överlåter själva verksamheten och inte aktierna i bolaget som driver verksamheten. Med hjälp av mallen erhåller Du snabbt och enkelt ett komplett inkråmsöverlåtelseavtal som reglerar t ex köpeskilling, betalning, vilken egendom som ingår i överlåtelsen, tillträde, garantier m m. Till mallen följer även en "lathund" på sammanlagt nio sidor som punkt för punkt förklarar vad Du skall tänka på när Du fyller i mallen samt ger förslag till olika lösningar. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring överlåtelse av rörelse genom inkråmsöverlåtelse.
Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok