Beste strømleverandørStrømpriser sammenligningForbrukslån testDagens spotprisBest i test bilforsikringBilligst bredbånd

Testamenten

  • Mall för inbördes testamente mellan makarna. Med hjälp av dokumentmallen kan ett gift par skapa ett testamente enligt vilket de först ärver varandra och vid bådas bortgång ärvs egendomen av arvingarna såsom enskild egendom. Att arvingarna ärver egendomen såsom enskild egendom innebär att den inte ingår i t ex en bröstarvinges bodelning i samband med en äktenskapsskillnad. Man säkerställer således att arvegodset stannar “inom familjen”. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring testamente.
  • Mall för testamente. Mallen är en grundmall där du själv kan ange vem som ska ärva dig, vem som ska ärva vad, om kvarlåtenskapen ska ärvas som enskild egendom m m. Du får även en skriftlig handledning som förklarar hur du fyller i dokumentmallen jämte en rad tips och råd om vad du bör tänka på när du skriver ett testamente. MallSupport ingår.
  • Mall för upprättande av inbördes testamente mellan makar. Dokumentmallen innehåller inte några formuleringar med avseende på hur kvarlåtenskapen ska fördelas vid makarnas bortgång. Du kan därför, så länge du följer reglerna i ärvabalken, i detalj ange hur den egendom som makarna efterlämnar ska fördelas, egendomen ska ärvas som enskild egendom m m. MallSupport ingår.
  • Dokumentmall för upprättande av inbördes testamente mellan sambor. Mallen innehåller inte några fasta formuleringar med avseende på hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Istället kan samborna fritt ange vad som ska ske med deras egendom om någon av dem eller båda avlider. Mallen är lämplig för sambor som inte önskar använda sig av de mer standardiserade formuleringarna för testamente och som istället vill skapa en helt egen och anpassad fördelning av sin kvarlåtenskap. Tänk dock på att fördelningen av egendomen inte får strida mot de tvingande reglerna i ärvdabalken. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och sambors möjligheter att genom inbördes testamente testamentera bort sin egendom.
  • Mall för testamente där du bestämmer att din kvarlåtenskap ska ärvas som enskild egendom av dina bröstarvingar. Genom att göra arvet till enskild egendom säkerställer du att ditt arv inte kommer att ingå i en bodelning om någon av dina bröstarvingar t ex skulle skilja sig. MallSupport ingår.
Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok