Billig strømHistoriske strømpriserBytte forsikringsselskapBredbåndsleverandørKredittkort best i test 2020

Skilsmässa

  • Professionellt och pedagogiskt utformad dokumentmall för gemensam ansökan om skilsmässa. För att kunna använda sig av denna mall kan makarna inte ha några hemmavarande barn under 16 år vilka makarna gemensamt eller någon av makarna har vårdnaden om. Makarna kan inte heller ha några yrkanden avseende t ex vårdnad, barns boende, umgängesrätt, underhåll, kvarsittningsrätt eller liknande. Vill makarna framställa sådana yrkanden ska istället dokumentmallen ”Mall - Skilsmässa Plus" (nr 301) användas. Makarna väljer själva i mallen om de vill ha betänketid innan tingsrätten beslutar om skilsmässa. Till dokumentmallen medföljer en pedagogisk och enkelt skriven handledning som ger tips och råd om hur mallen ska fyllas i samt vad man i övrigt bör tänka på i samband med en skilsmässa. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och reglerna kring skilsmässa.
  • Dokumentmall för fullföljd av ansökan om skilsmässa när tingsrätten beslutat om att skilsmässan ska föregås av en betänketid. Mallen kan användas när den ursprungliga skilsmässoansökan endast innehållit yrkande om skilsmässa. Har skilsmässoansökan innehållit yrkanden om t ex vårdnad, barns boende, umgängesrätt, underhåll, kvarsittningsrätt etc ska istället dokumentmallen "Fullföljd Äktenskapsskillnad Plus" (nr 351) användas. Dokumentmallen kan användas såväl när båda makarna som endast en av makarna ansöker om fullföljd. Till mallen följer en handledning som ger tips och råd om hur Du ska fylla i mallen samt vad man i övrigt bör tänka på i samband med ansökan om fullföljd av en skilsmässa. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och reglerna kring fullföljd av skilsmässa efter betänketid.
  • Dokumentmall för skapande av särlevnadsintyg i samband med en skilsmässa. Med hjälp av denna mall skapar Du snabbt och enkelt ett korrekt utformat särlevnadsintyg. Till dokumentmallen följer även en hanledning som redogör för såväl hur Du fyller i dokumentmallen som reglerna avseende användande av särlevnadsintyg i samband med en skilsmässa.
Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok