Sammenlign strømpriserSnekkerpriser 2020Boliglån med lav renteForsikringsselskaper i NorgeForsikring best i test 2020Bilforsikring

Sambo

  • Mall för samboavtal enligt vilket samborna kommer överens om att sambolagens bodelningsregler inte ska vara tillämpliga. Enligt sambolagen ska den gemensamma bostaden och det bohag som införskaffats för gemensamt användande delas lika mellan parterna när förhållandet upphör. Detta gäller oavsett vem som betalt för den aktuella egendomen eller bostaden. Enligt denna dokumentmall för samboavtal kommer parterna överens om att sambolagens bodelningsregler inte ska vara tillämpliga och att samborna behåller sin respektive egendom för det fall att samboförhållandet upphör. Utförligare information om mallen och sambolagen finns längre ner på denna sida.
  • Mall för upprättande av bodelningsavtal med anledning av ett par som är sambos separerar. Med hjälp av denna mall kan Du snabbt och enkelt upprätta ett komplett bodelningsavtal där parterna fördelar samboegendomen. Till dokumentmallen följer även en pedagogisk handledning som steg-för-steg förklarar hur Du fyller i de olika uppgifterna. Mallen levereras i två olika versioner där Du kan välja mellan automatisk och manuell beräkning av parternas tillgångar. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och reglerna kring bodelning när ett samboförhållande upphör.
  • Mall för upprättande av samboavtal där samborna överenskommer att viss egendom inte ska omfattas av bodelningsreglerna i sambolagen, d v s egendomen ska inte ingå i en bodelning om samborna separerar. Dokumentmallen är avsedd för sambor som endast önskar undanta viss egendom (t ex en bostadsrätt, en viss möbel eller liknande) från en eventuell framtida bodelning. För det fall att man önskar att bodelningsreglerna i sambolagen inte ska vara tillämpliga överhuvudtaget rekommenderas istället vår “Mall - Samboavtal” vilken Du finner här. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och möjligheterna för sambor att avtala bort sambolagens bodelningsregler.
  • Dokumentmall för upprättande av inbördes testamente mellan sambor. Mallen innehåller inte några fasta formuleringar med avseende på hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Istället kan samborna fritt ange vad som ska ske med deras egendom om någon av dem eller båda avlider. Mallen är lämplig för sambor som inte önskar använda sig av de mer standardiserade formuleringarna för testamente och som istället vill skapa en helt egen och anpassad fördelning av sin kvarlåtenskap. Tänk dock på att fördelningen av egendomen inte får strida mot de tvingande reglerna i ärvdabalken. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och sambors möjligheter att genom inbördes testamente testamentera bort sin egendom.
Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok