Billigste strømleverandørNorske mobilselskapSolceller 2019Billigst bilforsikringMesterCard KredittkortBilligste mobilbutikk

Dokumentmallar - Familjerätt

  • Dokumentmall för upprättande av inbördes testamente mellan sambor. Mallen innehåller inte några fasta formuleringar med avseende på hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Istället kan samborna fritt ange vad som ska ske med deras egendom om någon av dem eller båda avlider. Mallen är lämplig för sambor som inte önskar använda sig av de mer standardiserade formuleringarna för testamente och som istället vill skapa en helt egen och anpassad fördelning av sin kvarlåtenskap. Tänk dock på att fördelningen av egendomen inte får strida mot de tvingande reglerna i ärvdabalken. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och sambors möjligheter att genom inbördes testamente testamentera bort sin egendom.
  • Mall för testamente där du bestämmer att din kvarlåtenskap ska ärvas som enskild egendom av dina bröstarvingar. Genom att göra arvet till enskild egendom säkerställer du att ditt arv inte kommer att ingå i en bodelning om någon av dina bröstarvingar t ex skulle skilja sig. MallSupport ingår.
  • Dokumentmall för skapande av särlevnadsintyg i samband med en skilsmässa. Med hjälp av denna mall skapar Du snabbt och enkelt ett korrekt utformat särlevnadsintyg. Till dokumentmallen följer även en hanledning som redogör för såväl hur Du fyller i dokumentmallen som reglerna avseende användande av särlevnadsintyg i samband med en skilsmässa.
  • Mall för äktenskapsförord för makar som vill skriva ett äktenskapsförord under äktenskapet. Mallen lämnar stor frihet åt den som upprättar äktenskapsförordet och du skriver själv in vilken egendom som ska vara enskild, vad som ska med avkastning m m. Det medföljer även en mall för begäran om registrering av äktenskapsförordet jämte en kort skrift som förklarar hur du gör för att registrera äktenskapsförordet. MallService ingår vid köp av denna dokumentmall.
  • Mall för äktenskapsförord som ingås före äktenskapet. Mallen innehåller inte någon text vad avser de blivande makarnas överenskommelse. Så länge du följer reglerna i äktenskapsbalken kan du därför fritt formulera vad de blivande makarna har kommit överens om i sitt äktenskapsförord. Mall för registrering av äktenskapsförordet och en instruktion hur du gör för att snabbt och enkelt registrera äktenskapsförordet samt MallSupport ingår.
Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok