Billigste strømBilligste boligalarmBilligste bilforsikringBest i test forbrukslånInternettleverandører

Äktenskapsförord

  • Mall för äktenskapsförd som ingås före äktenskapet mellan blivande makar som kommit överens om att all deras egendom ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i en eventuell framtida bodelning. Dokumentmallen är mycket enkel att fylla i och de enda uppgifter som du behöver skriva in är de blivande makarnas personuppgifter. När du laddar ner mallen får du även en mall för registrering av äktenskapsförord och en handledning som förklarar hur du gör för att snabbt och enkelt registrera äktenskapsförordet. MallSupport ingår vid köp av denna dokumentmall.
  • Mall för upprättande av äktenskapsförord under äktenskapet. I äktenskapsförordet överenskommer makarna att vardera makens egendom ska vara enskild egendom och inte omfattas av en framtida bodelning. Även den egendom som träder i stället för den enskilda egendom samt avkastningen ska vara enskild egendom. Du kan läsa mer om mallen och reglerna kring äktenskapsförord under äktenskapet längre ner på denna sida.
  • Ett äktenskapsförord måste registreras i Äktenskapsregistret för att vara gällande Med denna mall är det möjligt att snabbt och enkelt upprätta en ansökan om registrering av ett äktenskapsförord. Samtliga nödvändiga uppgifter finns intagna i dokumentmallen och det medföljer även en "lathund" som steg för steg förklarar hur du registrerar ett äktenskapsförord och vilka dokument som ska skicka med ansökan.
  • [wcm_restrict][download id="6888"][/wcm_restrict] Mall för äktenskapsförord där endast viss särskilt angiven egendom ska vara enskild egendom och inte omfattas av en eventuell framtida bodelning. All övrig egendom ska utgöra giftorättsgods. Dokumentmallen kan t ex användas när man önskar att en viss aktiepost, en bil, en båt etc ska utgöra enskild egendom medan all övrig egendom ska utgöra giftorättsgods. Denna mall är avsedd för ett par som ännu inte är gifta utan avser att ingå äktenskap. I mallen finns möjlighet för såväl make som maka att ange att viss egendom ska utgöra enskild egendom. Även avkastningen samt vad som träder istället för den enskilda egendomen ska utgöra enskild egendom. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring äktenskapsförord.
  • Mall för äktenskapsförord där endast viss särskilt angiven egendom ska vara enskild egendom och inte omfattas av en eventuell framtida bodelning. All övrig egendom ska utgöra giftorättsgods. Dokumentmallen kan t ex användas när man önskar att en viss aktiepost, en bil, en båt etc ska utgöra enskild egendom medan all övrig egendom ska utgöra giftorättsgods. Denna mall är avsedd för ett gift par som ingår äktenskapsförord under äktenskapet. I mallen finns möjlighet för såväl make som maka att ange att viss egendom ska utgöra enskild egendom. Även avkastningen samt vad som träder istället för den enskilda egendomen ska utgöra enskild egendom. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring äktenskapsförord.
  • Mall för äktenskapsförord för makar som vill skriva ett äktenskapsförord under äktenskapet. Mallen lämnar stor frihet åt den som upprättar äktenskapsförordet och du skriver själv in vilken egendom som ska vara enskild, vad som ska med avkastning m m. Det medföljer även en mall för begäran om registrering av äktenskapsförordet jämte en kort skrift som förklarar hur du gör för att registrera äktenskapsförordet. MallService ingår vid köp av denna dokumentmall.
  • Mall för äktenskapsförord som ingås före äktenskapet. Mallen innehåller inte någon text vad avser de blivande makarnas överenskommelse. Så länge du följer reglerna i äktenskapsbalken kan du därför fritt formulera vad de blivande makarna har kommit överens om i sitt äktenskapsförord. Mall för registrering av äktenskapsförordet och en instruktion hur du gör för att snabbt och enkelt registrera äktenskapsförordet samt MallSupport ingår.
Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok