StrømpriserInnboforsikring best i testBillig elektrikerStrømkalkulatorBilligste internett

Uppsägningar & Avsked

  • Mall för uppsägning på grund av arbetsbrist. Lagen om anställningsskydd (LAS) ställer höga krav på utformningen av en uppsägning. En felaktig utformad uppsägning kan bli mycket kostsam för arbetsgivaren. Med denna dokumentmall kan en arbetsgivare enkelt upprätta en korrekt utformad uppsägning som uppfyller lagens krav med bl a besvärshänvisning och information om rätt till återanställning. Mallen kan användas såväl när arbetstagaren har rätt till återanställning som när arbetstagaren inte har den rätten. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring uppsägning på grund av arbetsbrist.
  • Professionellt utformad och anpassningsbar mall för avbrytande av provanställning. Med avbrytande av provanställning avses att arbetsgivaren innan prövotidens utgång avbryter provanställningen. Som exempel kan nämnas att arbetsgivare redan efter två månader av prövotiden om sex månader inser att den anställde inte är lämpad för anställningen och därför vill avbryta anställningen så snart som möjligt. Till dokumentmallen följer en handledning som såväl redogör för de arbetsrättsliga reglerna avseende avbrytande av provanställning som punkt för punkt förklarar hur Du fyller i och anpassar dokumentmallen till Din egen och unika situation. Längre ner på denna sida finns ytterligare information om dokumentmallen och reglerna kring avbrytande av provanställning.
  • Mall för avslutande av provanställning. Med hjälp av denna dokumentmall skapar Du snabbt och enkelt ett juridiskt dokument där arbetsgivaren avslutar en provanställning i samband med att prövotiden löper ut. Till mallen följer en handledning som såväl redogör för de arbetsrättsliga reglerna avseende avslutande av provanställning som punkt för punkt förklarar hur Du fyller i och anpassar dokumentmallen till Din egen situation. Längre ner på denna sida finns ytterligare information om dokumentmallen och reglerna kring avslutande av provanställning.
Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok