Strømkalkulator 2020FibernettBilligste hundeforsikringMobilabonnementerForbrukslån testForsikringsselskaper i NorgeBest i test innboforsikring

Dokumentmallar - Arbetsrätt

  • Mall för anställningsavtal. Mallen är avsedd för den som avser att skriva ett enkelt och grundläggande anställningsavtal. Dokumentmallen ger möjlighet att välja mellan olika former av anställningar såsom t ex tillsvidareanställning, anställning för viss tid, provanställning m fl. Mallen lämnar inte utrymme för särskilda överenskommelser och är därför mest lämpad att användas vid mer traditionella och standardiserade arbetsuppgifter eller när kollektivavtal föreligger. Kontakta oss gärna om Du är osäker på vilken mall Du ska välja. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om denna mall samt de rättsliga reglerna avseende anställningsavtal.
  • Mall för uppsägning på grund av arbetsbrist. Lagen om anställningsskydd (LAS) ställer höga krav på utformningen av en uppsägning. En felaktig utformad uppsägning kan bli mycket kostsam för arbetsgivaren. Med denna dokumentmall kan en arbetsgivare enkelt upprätta en korrekt utformad uppsägning som uppfyller lagens krav med bl a besvärshänvisning och information om rätt till återanställning. Mallen kan användas såväl när arbetstagaren har rätt till återanställning som när arbetstagaren inte har den rätten. Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring uppsägning på grund av arbetsbrist.
  • Dokumentmall för avtal om provanställning. Med hjälp av denna mall upprättar Du snabbt och enkelt ett anställningsavtal avseende provanställning vilket uppfyller lagens krav. I mallen kan Du bl a ange provanställningens längd, arbetsuppgifter, lön, semester, om avtalet omfattas av kollektivavtal m m. Till dokumentmallen följer en kort och pedagogiskt utformad handledning som förklarar hur Du fyller i mallen samt ger dig tips och råd om vad Du bör tänka på när Du upprättar ett provanställningsavtal.
  • Professionellt utformad och anpassningsbar mall för avbrytande av provanställning. Med avbrytande av provanställning avses att arbetsgivaren innan prövotidens utgång avbryter provanställningen. Som exempel kan nämnas att arbetsgivare redan efter två månader av prövotiden om sex månader inser att den anställde inte är lämpad för anställningen och därför vill avbryta anställningen så snart som möjligt. Till dokumentmallen följer en handledning som såväl redogör för de arbetsrättsliga reglerna avseende avbrytande av provanställning som punkt för punkt förklarar hur Du fyller i och anpassar dokumentmallen till Din egen och unika situation. Längre ner på denna sida finns ytterligare information om dokumentmallen och reglerna kring avbrytande av provanställning.
  • Mall för avslutande av provanställning. Med hjälp av denna dokumentmall skapar Du snabbt och enkelt ett juridiskt dokument där arbetsgivaren avslutar en provanställning i samband med att prövotiden löper ut. Till mallen följer en handledning som såväl redogör för de arbetsrättsliga reglerna avseende avslutande av provanställning som punkt för punkt förklarar hur Du fyller i och anpassar dokumentmallen till Din egen situation. Längre ner på denna sida finns ytterligare information om dokumentmallen och reglerna kring avslutande av provanställning.
  • Mall för att skapa en skriftlig erinran till en anställd som inte fullföljer sina åtaganden enligt anställningsavtalet. Med hjälp av denna dokumentmall kan en arbetsgivare snabbt och enkelt skapa en korrekt utformad skriftlig erinran till anställd som dessutom i själva erinran bekräftar att han eller hon tagit del av dokumentet. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och reglerna avseende skriftlig erinran till anställd.
  • Dokumentmall för att skriva en framtidsfullmakt. Med hjälp av denna mall kan du själva skriva en framtidsfullmakt där du utser en eller flera personer som ska ha rätt att företräda dig den dag som du inte längre själv kan fatta egna beslut, t ex på grund av sjukdom. I denna dokumentmall kan du specificera exakt vilka åtgärder som fullmaktshavaren ska ha rätt att vidta för din räkning med stöd av framtidsfullmakten.
Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok