Billigste strømprisForbrukslån kalkulatorBillig boliglånBeste katteforsikringMobilabonnementBillig rørlegger 2020

Kunskapsbanken

Uppsägning av provanställning

Allmänt om provanställning Enligt lagen om anställningsskydd (ofta benämnd endast LAS) har en arbetsgivare möjlighet att anställa en person på prov under högst sex månader. Avbryter inte någon av parterna anställningen innan dess att prövotiden löper ut övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning, d v s det som med vanligt språkbruk oftast benämns “fast anställning”. Avbrytande och avslutande av provanställning En provanställning ger inte arbetstagaren samma skydd som en tillsvidareanställning. T ex behöver arbetsgivaren inte har några särskilda skäl för att säga upp arbetstagaren från provanställningen. När det är fråga om en provanställning brukar man emellertid inte använda sig av begreppet uppsägning. Istället använder man sig av begreppen avbryta provanställningen eller avsluta provanställningen. Ett avbrytande av provanställningen innebär att provanställningen upphör innan prövotiden löper ut. T ex upptäcker arbetsgivaren redan efter tre månader att arbetstagaren inte klarar [...]

By |2015-03-10T00:00:00+00:00mars 10th, 2015|Kunskapsbanken|0 Comments

Att tänka på vid provanställning

Allmänt om anställning på prov Lagen om anställningsskydd ger möjlighet för en arbetsgivare att “prova” om en person är lämplig för ett visst arbete. En provanställning kan som längst pågå under sex månader och det är fullt möjligt att avtala om en kortare prövotid. Provanställningen är även en möjlighet för arbetstagaren att “prova på” ett visst arbete utan att vara bunden av de förpliktelser, som t ex uppsägningstid, vilka följer med en tillsvidareanställning. Efter prövotiden övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren meddelat att provanställningen ska upphöra. Det är därför viktigt att arbetsgivaren inte missar denna frist om arbetsgivaren inte vill att arbetstagaren ska bli tillsvidareanställd. Kollektivavtal och provanställning Kollektivavtal innehåller ofta särskilda bestämmelser om provanställningar. Är arbetsgivaren bunden av ett kollektivavtal måste man därför förutom LAS även kontrollera vad som finns angivet [...]

By |2015-03-10T00:00:00+00:00mars 10th, 2015|Kunskapsbanken|0 Comments

8 frågor och svar om testamente

Vi får dagligen frågor rörande testamenten till vår Kundsupport. I syfte att underlätta för Dig som funderar på att upprätta ett testamente följer här några av de vanligaste frågorna och korta svar på dessa. 1. Måste ett testamente registreras för att vara giltigt? Nej, ett testamente behöver inte registreras för att vara gällande. Emellertid måste det uppfylla ärvdabalkens formkrav för ett testamente för att vara gällande. 2. Hur gör jag för att skriva ett testamente så att mina barn vid en eventuell skilsmässa inte behöver lämna bort den egendom som de ärvt från mig? Du kan i testamentet ange att den kvarlåtenskap som arvingarna erhåller ska vara deras enskilda egendom vilket innebär att den inte kommer att ingå i en bodelning vid en skilsmässa. Du hittar en mall för denna typ av testamente via följande länk: Mall [...]

By |2015-02-28T00:00:00+00:00februari 28th, 2015|Kunskapsbanken|0 Comments

Nya svenska arvsregler

Enligt de svenska arvsreglerna som gäller idag har det inte något betydelse var man är bosatt den dag man avlider. Är man svensk medborgare är det svenska arvsregler som gäller. D v s det spelar inte någon roll om man är bosatt i Sverige eller i tex Frankrike eller Spanien. Emellertid kommer nya regler, vilka är baserade på ett EU-direktiv, att träda i kraft den 17 augusti 2015. De nya reglerna innehåller avgörande förändringar för de personer som är bosatta i de flesta andra länder inom EU. Här följer några av de viktigaste punkterna i de nya reglerna. Huvudregeln enligt de nya reglerna är att det lands lag där man är bosatt när man avlider ska gälla. Det är således spanska arvsregler som ska tillämplas när en svensk medborgare som är bosatt i Spanien avlider. Reglerna är [...]

By |2015-02-26T00:00:00+00:00februari 26th, 2015|Kunskapsbanken|0 Comments

10 frågor och svar om äktenskapsförord

Många av de frågor som vi erhåller via vår kundsupport rör äktenskapsförord. I syfte att underlätta för Dig som funderar på att skriva ett äktenskapsförord följer här nedan en sammanställning över några av de vanligaste frågorna och korta svar på dessa. 1. Vad är ett äktenskapsförord? Ett äktenskapsförord är enkelt förklarat ett avtal mellan makar eller blivande makar om vilken egendom som ska vara enskild egendom respektive giftorättsgods. 2. Vad är enskild egendom och giftorättsgods? Egendom som utgör giftorättsgods ingår i bodelningen vid t ex en skilsmässa. Detta är inte fallet med enskild egendom vilken hålls utanför bodelningen. Du kan läsa mer om enskild egendom och giftorättsgods via följande länk: Artikel om enskild egendom och giftorättsgods 3. Kan ett äktenskapsförord vara muntligt? Nej, ett muntligt äktenskapsförord är inte gällande. 4. Måste en advokat upprätta äktenskapsförordet eller kan [...]

By |2015-01-28T00:00:00+00:00januari 28th, 2015|Kunskapsbanken|0 Comments

Skillnaden mellan enskild egendom och giftorättsgods

Den egendom som makar äger är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Huvudregeln är att den egendom som ägs av någon av makarna eller makarna gemensamt är giftorättsgods. Om egendomen är enskild eller giftorättsgods har betydelse vid bodelningen i samband med en skilsmässa eller att någon av makarna avlider. Den egendom som är giftorättsgods ingår i bodelningen vilket inte är fallet med egendom som är enskild. Huvudregeln vid en bodelning är att den egendom som är giftorättsgods ska delas lika mellan makarna. Exempel: Anna och Bengt ska skiljas. Anna har egendom till ett värde om en miljon kronor och all hennes egendom är enskild. Bengt har endast egendom till ett värde om 400 000 kronor och all hans egendom är giftorättsgods. Efter det att bodelningen genomförts kommer Anna att ha tillgångar till ett värde om 1 200 000 [...]

By |2014-06-16T00:00:00+00:00juni 16th, 2014|Kunskapsbanken|0 Comments
Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok