Billig strømSolcelleanleggMobilabonnementerBillig mobiltelefonElektriker 2019Billig snekker 2019

Butik

  • Professionellt utformad och anpassningsbar mall för avbrytande av provanställning. Med avbrytande av provanställning avses att arbetsgivaren innan prövotidens utgång avbryter provanställningen. Som exempel kan nämnas att arbetsgivare redan efter två månader av prövotiden om sex månader inser att den anställde inte är lämpad för anställningen och därför vill avbryta anställningen så snart som möjligt. Till dokumentmallen följer en handledning som såväl redogör för de arbetsrättsliga reglerna avseende avbrytande av provanställning som punkt för punkt förklarar hur Du fyller i och anpassar dokumentmallen till Din egen och unika situation. Längre ner på denna sida finns ytterligare information om dokumentmallen och reglerna kring avbrytande av provanställning.
  • Mall för avslutande av provanställning. Med hjälp av denna dokumentmall skapar Du snabbt och enkelt ett juridiskt dokument där arbetsgivaren avslutar en provanställning i samband med att prövotiden löper ut. Till mallen följer en handledning som såväl redogör för de arbetsrättsliga reglerna avseende avslutande av provanställning som punkt för punkt förklarar hur Du fyller i och anpassar dokumentmallen till Din egen situation. Längre ner på denna sida finns ytterligare information om dokumentmallen och reglerna kring avslutande av provanställning.
  • Mall för att skapa en skriftlig erinran till en anställd som inte fullföljer sina åtaganden enligt anställningsavtalet. Med hjälp av denna dokumentmall kan en arbetsgivare snabbt och enkelt skapa en korrekt utformad skriftlig erinran till anställd som dessutom i själva erinran bekräftar att han eller hon tagit del av dokumentet. Längre ner på denna sida kan Du läsa mer om dokumentmallen och reglerna avseende skriftlig erinran till anställd.
  • Dokumentmall för skapande av särlevnadsintyg i samband med en skilsmässa. Med hjälp av denna mall skapar Du snabbt och enkelt ett korrekt utformat särlevnadsintyg. Till dokumentmallen följer även en hanledning som redogör för såväl hur Du fyller i dokumentmallen som reglerna avseende användande av särlevnadsintyg i samband med en skilsmässa.
  • Dokumentmall för att skriva en framtidsfullmakt. Med hjälp av denna mall kan du själva skriva en framtidsfullmakt där du utser en eller flera personer som ska ha rätt att företräda dig den dag som du inte längre själv kan fatta egna beslut, t ex på grund av sjukdom. I denna dokumentmall kan du specificera exakt vilka åtgärder som fullmaktshavaren ska ha rätt att vidta för din räkning med stöd av framtidsfullmakten.
  • Mall för äktenskapsförord för makar som vill skriva ett äktenskapsförord under äktenskapet. Mallen lämnar stor frihet åt den som upprättar äktenskapsförordet och du skriver själv in vilken egendom som ska vara enskild, vad som ska med avkastning m m. Det medföljer även en mall för begäran om registrering av äktenskapsförordet jämte en kort skrift som förklarar hur du gör för att registrera äktenskapsförordet. MallService ingår vid köp av denna dokumentmall.
  • Mall för äktenskapsförord som ingås före äktenskapet. Mallen innehåller inte någon text vad avser de blivande makarnas överenskommelse. Så länge du följer reglerna i äktenskapsbalken kan du därför fritt formulera vad de blivande makarna har kommit överens om i sitt äktenskapsförord. Mall för registrering av äktenskapsförordet och en instruktion hur du gör för att snabbt och enkelt registrera äktenskapsförordet samt MallSupport ingår.
Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok