Mall – Testamente / Enskilt testamente / Bröstarvingar enskild egendom

229 kr

Mall för testamente där du bestämmer att din kvarlåtenskap ska ärvas som enskild egendom av dina bröstarvingar. Genom att göra arvet till enskild egendom säkerställer du att ditt arv inte kommer att ingå i en bodelning om någon av dina bröstarvingar t ex skulle skilja sig.

MallSupport ingår.

Mall för testamente där du anger att det är dina bröstarvingar som ska ärva din kvarlåtenskap och när bröstarvingarna erhåller arvet får de detta som enskild egendom.

Att bröstarvingarna ärver egendomen såsom enskild egendom innebär att den inte ingår i en bröstarvinges bodelning i samband med t ex en skilsmässa. Du säkerställer således att det arv som du efterlämnar stannar “inom familjen” och inte går förlorat i samband att en bröstarvinge gör en bodelning.

Mallen är mycket enkel att fylla i och du behöver endast fylla i testamentsgivarens och testamentsvittnenas personuppgifter. All övrig text är redan ifylld.

I mallen anges att såväl vad som träder i stället för den enskilda egendomen samt avkastningen av den enskilda egendomen ska vara enskild egendom. Det finns även en bestämmelse som anger att testamentet ska tolkas enligt svensk rätt och att eventuella tvister med anledning av testamentet ska avgöras av svensk allmän domstol.

Vem som kan använda sig av denna dokumentmall

Denna dokumentmall kan användas av en person som vill upprätta ett testamente i vilket testamentsgivaren bestämmer att arvet ska ärvas av bröstarvingarna och de ska erhålla arvet som enskild egendom.

Alternativa dokumentmallar

Denna mall är utformad för ett specifikt syfte, d v s du vill att dina bröstarvingar ska ärva dig och de ska ärva egendomen som enskild egendom.

Vill du ha större frihet att bestämma hur ditt arv ska fördelas har vi en grundmall för testamente där du fritt – så länge du följer reglerna i ärvdabalken – kan ange vem som ska ärva dig, vem som ska ärva egendomen och om de ska erhålla arvet som giftorättsgods eller enskild egendom. Denna mall finner du via följande länk:
https://juridiskamallar.se/butik/mall-testamente /

Är du gift och du önskar att makarna ska ärva varandra och när båda makarna avlidit ska arvingarna ärva egendomen som enskild egendom kan följande mall vara av intresse:
https://juridiskamallar.se/butik/mall-testamente-inbordes-mellan-makar/

Vad som ingår och leverans

Mall Enskilt Testamente – Bröstarvingar enskild egendom i word-format
Mall Enskilt Testamente – Bröstarvingar enskild egendom i word-format
MallSupport

Dokumentmallen skickas till dig per e-post omedelbart när du gjort din beställning. Du kan därför skriva ditt testamente inom ett par sekunder efter det att du gjort din beställning.

Relevant lagtext och övrig information

Ärvdabalken

Sök efter mall