Mall – Gåvobrev

229 kr

Mall för gåvobrev. Dokumentmallen kan användas vid gåva av lös egendom där gåvogivaren kan bestämma om gåvan ska vara enskild egendom, om den ska utgöra förskott på arv och om det ska vara möjligt för gåvotagaren att göra egendomen till giftorättsgods m m. Genom att detta tydligt klargörs i gåvobrevet undviks framtida diskussioner och osäkerhet om vad som gäller.

Gåvobrevsmallen innehåller även ett avsnitt där den som tar emot gåvan bekräftar mottagandet i skrift.

Längre ner på denna sida finner Du utförligare information om mallen och reglerna kring gåva.

MALL GÅVOBREV

Mall för gåvobrev avseende lös egendom. Dokumentmallen är enkelt utformad med utrymme för att välja om gåvan ska vara enskild egendom eller giftorättsgods, om gåvan ska avräknas som förskott på arv samt om gåvotagaren ska ha möjlighet att genom äktenskapsförord göra gåvan till giftorättsgods.

Genom att ange att gåvan ska vara enskild egendom "skyddar" gåvogivaren egendomen från att omfattas av en bodelning om gåvotagaren i framtiden skulle skilja sig. D v s gåvotagaren riskerar inte att i en bodelning förlora den egendom som erhållits genom gåva.

Mallen levereras i såväl Word-format som pdf-format. Du kan öppna mallen i såväl Word eller Google Docs som i Din pdf-läsare.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Gåvobrevsmallen är avsedd för personer vilka önskar ge lös egendom i gåva och därvid ha möjlighet att föreskriva om egendomen t ex ska vara enskild.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall Gåva i Word-format.
  • Mall Gåva i PDF-format.

DOKUMENTINFORMATION MALL GÅVOBREV

Version: 1.0
Antal sidor: 2
Format: Word + PDF
Benämning: Mall Gåvobrev

Sök efter mall