Mall – Fullmakt / Försäljning av Fordon / Bevittning

229 kr

Dokumentmall för skapande av fullmakt med bevittning för försäljning av fordon, d v s bil, lastbil, motorcykel, moped etc. Genom att endast fylla i personuppgifter och uppgifter om fordonet skapar Du snabbt och enkelt en professionell fullmakt där den som får fullmakten kan hantera alla åtgärder i samband med försäljningen av fordonet.

Längre ner på denna sida finns ytterligare information om dokumentmallen.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Denna mall är avsedd för den som önskar sälja en bil, motorcykel eller liknande och önskar att en annan person (fullmäktigen) ska hantera försäljningen och därför vill upprätta en fullmakt vilken är bevittnad av två personer.

MALL - FULLMAKT FORDON

Dokumentmallen är formulerad på så sätt att den som erhåller fullmakten inte endast kan ingå avtal om försäljning utan även hantera övriga åtgärder i samband med försäljningen som t ex överlämnande av dokument, ta emot köpeskillingen m m. Det är även möjligt att begränsa fullmakten i tid på så sätt att den gäller mellan vissa datum eller att den upphör att gälla ett visst datum.

Mallen finns även i en version utan bevittning. Bevittning är inte något krav för att fullmakten ska vara gällande men kan ofta vara att föredra såväl ur bevissynpunkt som att det blir enklare för en köpare av fordonet att acceptera fullmakten.

Du kommer till mallen via följande länk: Mall - Fullmakt Försäljning av fordon

OM FULLMAKTER VID FÖRSÄLJNING AV FORDON

Det finns inte några särskilda regler för fullmakter i samband med försäljning av fordon. Istället gäller vanliga fullmaktsregler d v s samma regler som gäller vid användande av fullmakt vid försäljning av annan egendom.

För ytterligare information om fullmaktsreglerna rekommenderas att läsa igenom informationen på sidan för vår dokumentmall Mall - Fullmakt (128). Den information som finns publicerad på den sidan ger en god översikt över reglerna för fullmakter.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall - Fullmakt försäljning av fordon med bevittning (Wordformat).
  • Mall - Fullmakt försäljning av fordon med bevittning (PDF-format).

DOKUMENTINFORMATION

Version: 1.1
Dokumentnr: 806
Antal sidor: 1
Format: Word + PDF
Benämning: Mall - Fullmakt försäljning av fordon med bevittning

Sök efter mall