Strømpriser 2020Best i test innboforsikringElektrikerBytte strømleverandør

Mall – Fullmakt med bevittning

Mall – Fullmakt med bevittning

199 kr

Professionell fullmaktsmall vilken är avsedd att användas av privatpersoner som snabbt och enkelt vill upprätta en professionellt utformad fullmakt med bevittning för ”vardagsgöromål”.

Genom att enkelt kryssa i olika rutor i fullmaktsmallen kan fullmaktsgivaren ange om fullmakten ger behörighet att köpa och sälja egendom, kvittera ut postförsändelser, utföra bankärenden, företräda fullmaktsgivaren gentemot myndigheter m m. Därutöver är det även möjligt att fritt skriva in andra åtgärder som ska omfattas av fullmakten.

Dokumentmallen är identisk med Mall – Fullmakt men innehåller även plats för bevittning vilket är att rekommendera i vissa situationer.

FULLMAKTSMALL MED BEVITTNING

Denna dokumentmall är identisk med vår Mall – Fullmakt (art nr 128) men innehåller plats för bevittning av två personer. För ytterligare information om fullmakter i allmänhet rekommenderas att läsa informationen under ”Mall – Fullmakt” där det finns en relativt utförlig beskrivning av reglerna kring fullmakter.

Bevittning av fullmakt är inte något krav för att en fullmakt ska vara gällande. I många fall kan dock en bevittnad fullmakt vara att föredra då fullmakten enklare kan accepteras av den som fullmakten visas upp för. Genom bevittningen intygar två personer att dessa bevittnat fullmaktsgivarens namnteckning vilket underlättar för t ex myndigheter, företag och andra att acceptera fullmakten.

Mallen gör det möjligt för fullmaktsgivaren att genom att kryssa i olika rutor snabbt och enkelt upprätta en professionellt utformad fullmakt för olika vardagsgöromål. Därutöver är det även möjligt att fritt skriva in andra åtgärder som ska omfattas av fullmakten.

VEM ÄR MALLEN AVSEDD FÖR?

Mallen är avsedd för privatpersoner som snabbt och enkelt vill skapa en professionell fullmakt med bevittning för vardagsgöromål som t ex köpa och sälja egendom, postärenden, bankärenden m m.

VAD SOM INGÅR I PRISET

  • Mall – Fullmakt med bevittning i Word-format
  • Mall – Fullmakt med bevittning i PDF-format

Mallinformation

Version: 1.3
Antal sidor: 1
Format: Word + PDF
Titel: Mall – Fullmaktsmall

Vi använder cookies för att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka webbplatsen accepterar du att vi använder oss av cookies. Ok